Szabályzat

Online árverés

Általános szerződési feltételek – Eladók és Vevők részére
Az Ügető Tenyésztők Országos Egyesülete által szervezett árverésen.

 • Szervező:
  • Az árverés szervezője az Ügető Tenyésztők Országos Egyesülete (Adószám: 18154300-2-42, Székhely: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.) (továbbiakban: ÜTOE).
 • Az Szervező felelőssége:
  • Az Ügető Tenyésztők Országos Egyesülete az árverés szervezője, előkészítője és lebonyolítója. Az adás-vétel tárgyában sem az eladóval, sem a vevővel nem áll jogviszonyban, az értékesítésért semmilyen felelősség nem terheli. Az ügetők állapotáért, rejtett hibáiért felelősséget nem vállal.
  • A weboldalon található információk, a lovak adatai többszörös ellenőrzésre kerültek, ennek ellenére előfordulhatnak hibák, a videók információi tájékoztató jellegűek, melyekért a szervező felelősséget nem vállal.
  • A szervező a rendezvény szabályait alakítja, melynek megszegése estén mérlegeli a szabálysértő kizárását rendezvényeiről.
 • Regisztráció:
  • Az ügető (mely alatt a továbbiakban a licit tárgyát képező lovat kell érteni) tulajdonosának (továbbiakban: Eladó) / vásárlónak (továbbiakban: Vevő) az árverésen való részvételhez regisztrálnia kell az oldalon. Az Eladó és a Vevő a regisztrációval feltétel nélkül elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) és az Adatvédelmi Nyilatkozatot.
  • A Vevő a regisztrációt követően a 100.000 Ft kauciót köteles a legrövidebb időn belül az ÜTOE részére megfizetni. Abban az esetben, ha ez nem történik meg, úgy az árverésen nem jogosult részt venni.
  • A kauciót az árverés végén a vevő visszakapja, abban az esetben, ha nem nyert licitet. Az a vevő, aki megnyerte a licitet és nem követett el szabálytalanságot a szabályosan kitöltött Lótulajdonos-változás Adatbejelentő Lap bemutatásakor kapja vissza a kaució összegét, abban az esetben, ha több licitet is nyert, úgy az összes lóra vonatkozó Lótulajdonos-változás Adatbejelentő Lap bemutatásakor.
 • Licitálás:
  • Az árverési vevő az árverés folyamán az online felületen kapott felhasználónév jelszó párossal licitálhat. A licitáló csak saját nevében licitálhat!
  • Amennyiben a vevő a licitet megnyeri, és nem köti meg az adásvételi szerződést és nem áll fenn a szavatossági hiba esete, a ló tulajdonosának bánatpénz megfizetésére köteles. A bánatpénz mértéke a kialkudott vételár 20 %-a.
  • Az ajánlattétel és az adásvétel magyar forintban történik (HUF). Az eladás a magyar törvényeknek megfelelően történik, az ajánlat Eladó általi elfogadásával. A kikiáltási, illetve az eladási ár netto ár, melyet ÁFA terhel.
  • Az ajánlattétel az online felületen a licitáló felületre beírt és elküldött ajánlattal történik.
  • Az ajánlat 100.000 Ft-onként emelhető. A licitáló vevő tehet a fenti emeléseknél nagyobb mértékűt is, de kizárólag olyan összegűt, mely a licitlépcsők többszörösének megfelel. Az eladó által jelzett minden információ, kitétel és megjegyzés azon az oldalon, ahol a ló szerepel, megjelenik.
  • Több ajánlat esetén a licitlépcsőnek megfelelően tehet ajánlatot a vásárló mindaddig, amíg csak egy ajánlat marad, a ló eladója a licitálásban részt vehet. Az ügető megvásárlásának jogát és kötelezettségét a legtöbbet ajánló licitáló, Vevő szerzi meg, kivéve, ha a legtöbbet ajánló az ügető tulajdonosa, Eladója. Ez esetben nem, minden más esetben a nyertes licit szerződéskötési kötelezettséget eredményez.
  • Amennyiben a vevő a licitet megnyeri, a licit visszavonása nem lehetséges, licitje megtételével a Vevő vállalja, hogy megfizeti annak összegét.
  • Amennyiben a vevő a licitet megnyeri, 2 órán belül köteles a vételár 20%-át az eladónak bánatpénzként megfizetni. A vevő a kezdő részlet befizetése után megvizsgáltathatja a lovat, amennyiben ennek szükségét látja. Az állatorvosi vizsgálat iránya a szavatossági hiba felderítése. Az állategészségügyi szavatossági hiba, az olyan elváltozás, amely nagy valószínűséggel megakadályozza, hogy a ló versenyekre való szakszerű felkészítését az egészségi állapot romlása nélkül végezhessék.
 • Az állatorvosi vizsgálat eredménye:
  • Amennyiben a vizsgálat során állategészségügyi szavatossági hiba hiteltérdemlő esete merül föl és azt az eladó elfogadja a kifizetett részletet visszafizeti a vevőnek. A vevő következmény nélkül elállhat az adás-vételtől.
  • Amennyiben nem merül föl hitelt érdemlően a szavatossági hiba esete:
   • vagy a vevő nem kívánja megvizsgáltatni a lovat a megnyert licit után 3 napon belül, a vevő köteles az eladónak a teljes vételárat legkésőbb a licit megnyerése utáni harmadik napon megfizetni és a lovat birtokba veheti. A ló birtokbavétele csak a teljes vételár kifizetése után lehetséges, ha ettől az eladó saját kockázatára el nem tér.
   • vagy a vevő a licit megnyerése után 3 napon belül nem fizette meg a teljes vételárat, az eladó a kifizetett részfizetést bánatpénzként megtartja, a lovat nem köteles a licitet megnyert vevőnek birtokba adni. A lovat az eladó a licitet megnyerő vevő előtti legutolsó licitálónak kínálhatja fel értékesítésre, azon az áron, melyet az utolsó előtti liciten megtettek a lóra. Az új vevő jelöltre ugyan azok a szabályok vonatkoznak, mint a licitálást megnyerő vevőre. Ettől az eladó eltérhet, de azt írásban kell jelezni a szervező felé.
 • Tájékoztatási kötelezettségek a szervező felé (írásban, elektronikusan):
  • A megfizettet kezdőrészlet elküldéséről a vevő a szervezőt elektronikusan tájékoztatja.
  • A kezdőrészlet beérkezéséről az eladó a szervezőt elektronikusan tájékoztatja.
  • A teljes vételár kifizetéséről a vevő a szervezőt tájékoztatja.
  • A teljes vételár beérkezéséről az eladó a szervezőt tájékoztatja.
  • Szavatossági hiba gyanúja esetén a vevő és/vagy az eladó a szervezőt tájékoztatja.
  • Amennyiben az eladó a lovat a vevő részére birtokba adja a teljes vételár megfizetése előtt, azt saját kockázatára teszi és erről a szervezőt tájékoztatja elektronikusan.
  • Amennyiben a vevő és az eladó szavatossági hiba előfordulása nélkül, közös megegyezéssel döntenek úgy, hogy az adásvételt nem kötik meg és közös akarattal állnak el a ló tulajdonjogának átruházásától a szervezőt erről tájékoztatni kell. Ebben az esetben a regisztrációs díjat a szervező tenyésztési célok támogatására visszatartja, arról tenyésztési befizetés számlát állít ki a vevő felé. Indoklás: Az árverés a Szervező részéről egy olyan nonprofit tevékenység, mellyel az egészséges csikók piacra kerülését segíti. Az árverésen, szavatossági hiba nélküli, liciten megnyert lovak egészségesnek minősítetők. Az adásvételtől való elállás az árverési logika szerint nem indokolható, a szervező azon célja nem valósul meg, hogy az egészséges csikó piacra kerüljön és ezt a szervező szankcionálja.
  • Amennyiben a vevő a lovat a szabályok szerint birtokba vette, felelőséggel tartozik érte. Tudomásul kell vennie, hogy a ló egy élőlény, egy biológiai egyensúlyban lévő, de dinamikus változásokra képes szervezet. A vele való bánásmód, a tartási körülmény, szállítás stb. ezt az egyensúlyt befolyásolhatja és ez sok esetben a szavatossági hibán túlmutató, előre nem látható biológiai kockázatot rejt magában. Ezen biológiai kockázatokat mindig az vállalja, akinek a birtokában van a ló. A nem szavatossági hibának minősülő biológiai kockázatok nem biztosítanak alapot a vevőnek az adásvételtől való elállásra.
 • Adás – Vétel:
  • Eladó köteles Vevővel adásvételi szerződést kötni a licit lezárását követő 3 napon belül.
  • Az adásvételi jogviszony közvetlenül az Eladó és Vevő között jön létre, azzal a feltétellel, hogy az Eladó felelős az ügető állapotáért az árverés időpontjában és írásban nyilatkozik arról, hogy a ló általa ismert betegséggel, szavatossági hibával nem rendelkezik.
  • Amennyiben az ügető birtokbaadásáig olyan esemény történik, ami befolyásolja az adásvétel létrejöttét (maradandó sérülés, elhullás stb., az ÜTOE visszautalja Vevőnek a kaució díját. A befolyásoló körülményt írásban kell rögzítenie az ÜTOE által kijelölt állatorvosnak.
  • Az árverés tárgyát képező ügető kockázata az írásban igazolt birtokbaadás napjától a Vevőre száll.
 • Ló kategóriák:

Az értékesítésre kínált lovak kategóriái a következők:

 • yearlingek (éves csikók),
 • kétévesek

*-gal jelölt kancáknak csak a futtatási jogát adja el a tulajdonos!

 • Lovakra vonatkozó feltételek:
  • Az árverésre csak lóútlevéllel rendelkező lovak kínálhatóak fel, melyek tulajdonviszonya egyértelmű.
  • A lovak abban az állapotban kerülnek árverezésre, amelyben az árverés időpontjában vannak.
 • Az eladó felelőssége:
  • Az ügető egészségi állapotáért a birtokbaadásig az Eladó felel, azt a jó gazda gondosságával köteles tartani. A vevő a ló egészségi állapotával kapcsolatos kifogását a birtokba adásig teheti meg, a birtokba adás helyszínén.
 • Egyebek:
  • Az árverést az ÜTOE folyamatosan ellenőrzi.
  • Az Eladó hozzájárul ahhoz, hogy a szükséges adatait a licit nyertesének az árverést követően az ÜTOE megküldje.
  • A szabályzat általános érvényű, az árverés pontos időpontja a honlapon kerül meghirdetésre. Az árverező az utolsó licit beérkezésétől számított 2 perc múlva zárja le az árverést. A lezárásig folyamatosan lehet licitálni. A legmagasabb licit nyer.
  • Az ÜTOE fenntartja a jogot az árverés feltételeinek megszabására, szükség esetén a felkínált ügető árverésen való megjelenésének megtagadására, az árverés vagy az ajánlat érvénytelenítésére, az árverés meghosszabbítására, felfüggesztésére, lezárására vagy egyéb szükséges intézkedés megtételére.
  • A vitás kérdéseket a Felek igyekeznek megegyezéses úton rendezni, amennyiben ez nem lehetséges, a köztük létrejött adásvételi szerződésben elfogadott bíróság illetékességét ismerik el.
  • Azt a Vevőt, aki a megnyert licit után nem köt szerződést az Eladóval és nem vásárolja meg az általa megnyert lovat, és nem áll fönn a szavatosági hiba esete, a későbbi árverésekről (éves, illetve online) a szervező kitiltja, az árverésekre nem regisztrálja. Az ÁSZF-re a magyar jog rendelkezései az irányadók.
  • Jelen ÁSZF az ÜTOE általi visszavonásig vagy módosításig hatályban marad.